1-10-2017

Het Grouster Nachtkuier Fonds is opgericht

De opbrengst van de Grouster Nachtkuier wordt via het GNK Fonds geschonken aan projecten en initiatieven die een directe relatie hebben met Grou, die niet-commercieel zijn en een sociaal-maatschappelijke betrokkenheid hebben. Heeft uw vereniging of organisatie een project of initiatief waarvoor extra financiële ondersteuning nodig is en voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in wat u kunt vinden onder de menuknop “Fonds”. Op de avond van de Grouster Nachtkuier wordt bekend gemaakt welke aanvraag is gehonoreerd en welk bedrag geschonken wordt.

20-09-2017

Na 14 dagen al ruim 450 kaarten verkocht!

De kaartverkoop is nog maar nét begonnen of de eerste 450 kaarten zijn alweer verkocht! Zorg dat je je kaarten op tijd besteld want op is op!

04-09-2017

De kaartverkoop is gestart!

De kaartverkoop via de online kaartverkoop bij Stadsschouwburg De Harmonie  begint al flink te lopen. Vanaf 18 september kunnen er ook kaarten worden gekocht bij Steyl 13 aan het Halbertsmaplein in Grou.