Deelnamekaarten voor Grouster Nachtkuier 2017 kunnen online worden besteld. De online verkoop wordt afgehandeld door Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden.

BESTEL KAARTEN!

U kunt ook kaarten kopen bij Steyl 13 op het Halbertsmaplein 13 in Grou.