Het Grouster Nachtkuier Fonds is opgericht

De opbrengst van de Grouster Nachtkuier wordt via het GNK Fonds geschonken aan projecten en initiatieven die een directe relatie hebben met Grou, die niet-commercieel zijn en een sociaal-maatschappelijke betrokkenheid hebben. Heeft uw vereniging of organisatie een project of initiatief waarvoor extra financiële ondersteuning nodig is en voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in. Op de avond van de Grouster Nachtkuier wordt bekend gemaakt welke aanvraag is gehonoreerd en welk bedrag geschonken wordt.

Aanvragen voor de eerstvolgende nachtkuier (november 2019) kunnen vanaf 1 augustus 2019 weer worden ingediend.